Länsstyrelsen Västerbotten

Årets småviltjakt drar igång!

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 15:27 CEST

På lördag börjar årets småviltjakt. I måndags var första dagen när det gick att köpa dygnskort för den attraktiva jakten. Nyheterna är många och Länsstyrelsen genomför intensifierad tillsyn under jakten

Under vintern och våren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram ett nytt system för småviltjakten. Genom att beskeden varit sena om hur de nationella regelverken ska utformas, har också de sista detaljerna i regelverken inte kunnat fastställas förrän sent. Mellan fjällänen har ett intensivt arbete gjorts för att årets småviltjakt ska kunna genomföras på ett bra och likartat sätt.

- Ändringarna i reglerna för årets småviltjakt har sin grund i de överklaganden som några turistföretagare i Norrbotten gjort av fjolårets regelverk. Vi har nu anpassat systemet efter den bedömning av EG-rätten som regeringen gjort. Länsstyrelsen är väl medveten om att många upplever det nya systemet som sämre än tidigare, men vi har inte haft möjlighet att göra på annat sätt, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson. Internetbaserat säljsystem

En av de viktigaste delarna i småviltjaktsystemet är det nya internetbaserade försäljningssystemet där återförsäljarna registrerar sålda dags- och årskort i en databas. Jägarna uppger inom vilka områden de avser jaga och när uppgifterna har registrerats kan andra jägare bättre planera sin jakt.

- På webbplatsen www.smavilt.se kan den intresserade jägaren se vilket jakttryck som råder i ett visst område, om det finns avlysningar m m. Programmet kommer att vidareutvecklas under vintern. Inom delområdena styrs sedan hur mycket jakt som kan ske i form av antalet jaktdagar per kvadratkilometer, berättar jakthandläggare Rolf Troeng. Årskort för bofasta

Bosatta inom fjällkommunerna kan köpa årskort. Köp av dygnskort och aktivering av årskort har kunnat göras från och med 20 augusti.

- Hittills har 74 personer köpt årskort och vi har sålt 107 dygnskort. Det är ungefär vad vi räknat med, försäljningen kommer att ta fart när vi närmar oss helgen, säger Rolf Troeng.

Länsstyrelsen bedömer att antalet jägare som nyttjar möjligheten till småviltjakt kommer att öka i år jämfört med föregående år. Bedömningen bygger på att inventeringar visar på bättre riptillgång och mindre restriktioner, särskilt för utländska medborgare. Reglerna om viltrapportering har skärpts i år, för fortsatt jakt krävs viltrapportering från avslutad period. Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen mycket noga dels via försäljningssystemet, dels via omfattande tillsynsinsatser. Stärkt tillsyn

- I samverkan med polisen genomför vi tillsynsinsatser i hela Västerbottensfjällen. Vid dessa kommer vi särskilt att fokusera på hur jägarna följer reglerna om fångstens storlek, upprättande av jaktcamper, respekten för rennäringen o dyl. Vi uppmanar alla jägare att ta med de tillstånd som krävs vid jakten, eftersom vi kommer att vara skarpa i våra bedömningar, avslutar Björn Jonsson.

Kontaktpersoner
Naturvårdsdirektör Björn Jonsson, tel 070-647 45 95 Jakthandläggare Rolf Troeng, tel 070-611 82 32

Mer information om småviltjakt i fjällen

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=1894&ar=2007


Länsstyrelsen i Västerbottens län
info@ac.lst.se
Elisabeth Berglund A:son, informationschef
090-10 73 10, 070-666 73 10
elisabeth.berglund@ac.lst.se