Örnsköldsviks kommun

Årets Solstipendiat engagerar sig för aktiv integration

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 12:47 CET

Som ett tack för gjorda insatser och som en uppmuntran i det fortsatta arbetet har Monica Sundin, Örnsköldsvik, tilldelats årets Solstipendium.

Monica Sundin tilldelas Solstipendiet 2013 med följande motivering: ”Genom sitt brinnande engagemang och sin stora värme har Monica gjort värdefulla insatser för integrationen i Örnsköldsviks kommun. Monica har genom sitt arbete i samverkansföreningen Sörliden/Valla verkat aktivt för god stämning i området, för integration, för trivsel och för ett gott samarbete mellan olika samverkande aktörer. Med sitt engagemang har Monica gett förutsättningar för många i området att ta del av flera fritidsaktiviteter och har då uppmärksammat kvinnors fritidssysselsättning.”

Solstipendiet 2013 delades ut av humanistiska nämndens ordförande Jan-Olov Häggström i samband med kommunfullmäktiges samman- träde 16 december.

Med Solstipendiet vill humanistiska nämnden och omsorgsnämnden i Örnsköldsvik gemensamt uppmärksamma betydelsen av alla de med- mänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster. 

Ytterligare information:
Jan-Olov Häggström, ordförande humanistiska nämnden, tfn 070 – 668 86 27. 
Anna-Belle Strömberg, ordförande omsorgsnämnden, tfn 070 – 190 49 49.