SWEDMA

Årets stjärnskott inom dm – nytt pris i Guldnyckeln

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:55 CET

I syfte att inspirera till återväxt inom direktmarknadsföringsbranschen instiftar SWEDMA ett nytt pris i Guldnyckeln, Sveriges största och viktigaste tävling i direktmarknadsföring.

SWEDMA bjuder nu in till en ny tävlingskategori i Guldnyckeln, Sveriges viktigaste dm-tävling. ”Årets stjärnskott inom dm” ska premiera en ung kraft som särskilt utmärkt sig på dm-området. Priset kommer att delas ut för första gången under Guldnyckelns inspirationsdag den 18 mars i Frihamnshallen i Stockholm.

SWEDMA introducerar priset för att lyfta fram den direkta kommunikationens eldsjälar och kommande stjärnor. Värden som passion, ambition och attityd kommer att vara de grundläggande kriterierna. Hur man påverkat omvärldens syn på dm-branschen kommer också att vägas in. De som arbetar med någon form av direktmarknadsföring på en byrå, hos en leverantör eller på köparsidan är de som kan komma ifråga för utmärkelsen.

– Vi instiftar priset för att inspirera till återväxt i branschen. Med utmärkelsen vill vi lyfta fram dem som jobbar med framgångsrik dm. I takt med att allt fler vill kommunicera direkt, blir det allt viktigare att rikta ljuset på dem som är skickliga på kommunikation, som helt enkelt är goda ambassadörer för branschen, säger Mikael von Ekensteen, vd för SWEDMA.

En särskild jury kommer att bedöma och sålla ut tre nominerade, av vilka sedan en vinnare väljs. Sista anmälningsdag är den 1 mars, och tävlande kan antingen anmäla sig själva eller bli anmälda av andra. Gör din anmälan på www.guldnyckeln.se/stjarnskott.

För mer information kontakta: Mikael von Ekensteen, vd SWEDMA – mikael.ekensteen@swedma.se, 070 390 66 89 Marianne Lager, informationschef SWEDMA – marianne.lager@swedma.se, 070 223 73 18

SWEDMA är intresseorganisationen som främjar och bevakar utvecklingen av direktmarknadsföring. Bland våra medlemmar finns både köpare och leverantörer av direktmarknadsföring. Vi erbjuder information, juridisk hjälp och utbildning för att öka kunskapen och förtroendet för branschen. SWEDMA grundades 1968 och arbetar aktivt med påverkansarbete både på den svenska och europeiska marknaden. Inom ramen för SWEDMA finns aktiva arbetsgrupper på olika områden, bland annat DM-byrågruppen, DR-gruppen, DM i digitala medier, Analysgruppen samt TM-gruppen.

Guldnyckeln är Sveriges största tävling i direktmarknadsföring och arrangeras av SWEDMA – intresseorganisationen för direktmarknadsföring. Tävlingen vilar på de tre benen strategi, kreativitet och resultat, och är den enda tävling i reklam och marknadsföring, där alla dessa delar ingår. Guldnyckeln belönar direktmarknadsföring som, oavsett media, åstadkommit respons som är mätbar på individnivå. Vinnarna har uppnått höga poäng inom alla tre områdena. Läs mer om SWEDMA på www.swedma.se  och om Guldnyckeln på www.guldnyckeln.se.