Föreningen Munskänkarna

ÅRETS SVENSKA VINPROFIL 2011

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 17:20 CET

Britt Karlsson har utsetts till Årets svenska vinprofil 2011

Motivering

Britt Karlsson har under ett stort antal år verkat för att öka intresset för vin. Hon har genom nyhetsbrev, artiklar, böcker, föreläsningar och vinprovningar verkat för en ökad medvetenhet och kunskap om vinet och dess producenter. Berättelser om den enskilde vinodlaren och dennes idéer om hur vin skall odlas och produceras, lyfts ofta fram och visar på ett intressant sätt människan bakom vinet.

Genom ett brett program av spännande resor får både nybörjaren och den mer erfarne sina intressen för både mat och vin tillgodosedda. Britt delar på ett föredömligt sätt med sig av sina kunskaper och erfarenheter till glädje för övriga vinintresserade.

Detta gör att Föreningen Munskänkarna med glädje och stolthet utnämner Britt Karlsson till Årets Svenska Vinprofil 2011.

”Du hittar Britts artiklar och nyhetsbrev bl.a. på BKWine Magazine,http://www.bkwine.com/sv/, och Britts vinresor påhttp://www.bkwinevinresor.com.”

Evenemanget ägde rum på mässan Mitt kök 2011 Tidigare års mottagare av utmärkelsen har varit:Bengt-Göran Kronstam, Richard Juhlin, Mikael Mölstad, Lars Torstenson , Barbro Guaccero , Håkan Larsson , Michel Jamais, Mischa Billing samt Ulf Jansson För mer information kontakta Nisse Kjellén 0707 50 11 36

Föreningen Munskänkarna bildades 1958 och är idag en landsomfattande vinprovarorganisation med över 23 000 medlemmar..
Munskänkarna är en ideell förening med syfte att vidga kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker, samt verka för goda och måttfulla dryckesseder. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige men sektioner finns även i andra länder där svenskar är bosatta.