Stockholms Gartnersällskap

Årets Trädgårdsbok 2019 handlar om bin!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 22:08 CEST

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2019 har tilldelats författaren Lotte Möller för hennes bok, Människor och bin. Om bin och biskötare i religion revolution och evolution samt många andra bisaker. Utgiven på Nordstedts förlag.

Fackmannajuryns motivering:

Vi har begåvats med en humanistisk och pedagogisk bok om varför våra trädgårdar, världen och vi som befolkar den behöver bina. Biskötare blir vi bara om vi lär oss att respektera bina. Kunskap om hur hittar du i denna vackra klokbok!

Följ bina under odlingsväxtåret och genom kulturhistorien. Det är en ynnest att få lära oss av gårdagen och flyga med bina in i framtiden. Följ bokens råd – ta hjälp av Lotte Möllers erfarenhet och be binas skyddshelgon Sankt Ambrosius om beskydd – så hjälps vi åt att göra en perenn miljöinsats för jordklotet!

Hedersomnämnande 2019

Uppslagsverket Nordens Flora av Bo Mossberg och Lennart Stenberg mottog 2019:s hedersomnämnande. Utgiven Bonnier Fakta.

Fackmannajuryns motivering:

En modern botanisk uppslagsbok för både amatörer och yrkesfolk. Växterna är presenterade efter blomväxternas faktiska släktskapsförhållanden baserat på evolutionens gång inom växtvärlden, vilket är ett helt nytt grepp. Floran är lättläst och innehåller nu nära 3600 arter, underarter och varieteter av både vilda, odlade och förvildade växter. Illustrationerna är fortfarande utsökta.

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 av Gartnersällskapet för att visa på den breda utgivningen och lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Vinnarna offentliggörs på Bokmässan i Göteborg Övriga nominerade titlar för 2019 återfinns på www.gartnersallskapet.se

Vill du veta mer med utmärkelsen Årets Trädgårdsbok?

Läs mer om utmärkelsen på Gartnersällskapets hemsida eller kontakta Mariana Vodovosoff, Jurymedlem och kontaktperson för juryn. Mobil: 0707- 95 35 29
E-post: mariana.vodovosoff@gmail.com

www.gartnersallskapet.se

Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening för yrkesverksamma.
www.gartnersallskapet.se