Svenska Vård

Årets Vårdgivare 2013

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 12:41 CET

Svenska Vård har för första gången delat ut priset till Årets Vårdgivare. Vi vill lyfta fram att fristående verksamheter i Sverige bedriver vård, omsorg och behandling på högsta professionella nivå, och att de bidrar till att utveckla svensk välfärd.

Årets Vårdgivare 2013 är Finjagården.

Juryns motivering lyder som följande:

Årets Vårdgivare 2013 har ett starkt engagemang och en mycket lång tradition att bistå
människor i utsatta situationer. Man väcker lust till livet, visar på den positiva sidan och
lockar fram längtan efter ett självständigare liv. En medveten vårdfilosofi genomsyrar
vården och omsorgen i vardagen och valet av behandlingsmetoder.
Årets Vårdgivare har en certifierad verksamhet med ett systematiskt kvalitetsarbete
som leder till konkreta och långsiktiga resultat för vårdtagarna. En gedigen kompetensutveckling
av medarbetarna grundar för ett gott omhändertagande och goda resultat.
Det målmedvetna intresset, engagemanget att utveckla och förbättra vården och
omsorgen har inspirerat och spridits till många i branschen genom föreläsningar,
forskning och nätverksbyggande.

Mer information om Finjagården hittas på www.finjagarden.se

 

Mer kring utmärkelsen Årets Vårdgivare:

Prestationen som belönas kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid. Den nominerade verksamheten bedöms utifrån följande kriterier: kvalitet inom vård/omsorg/behandling, klientbemötande, personal, etik/värdegrund samt bidrag till branschens utveckling

Den nominerade vårdgivaren ska vara en fristående verksamhet, det vill säga inte offentligt ägd eller driven. Vårdgivaren ska ha verksamhet inom de branschområden som Svenska Vård organiserar, dvs LSS, Psykiatri, Barn och unga, Missbruk eller Äldreomsorg.

En oberoende jury, med Carl-Axel Palm som sammankallande, har granskat inkomna nomineringar och utsett den slutgiltiga vinnaren.

Utmärkelsen delades ut på Svenska Vårdgalan, den 6 november 2013 på Scandic Skogshöjd i Södertälje. För mer information, kontakta Patrik Ulander, förbundssekreterare Svenska Vård, 070-306 30 40 / patrik.ulander@svenskavard.se, eller Carl-Axel Palm, 070-725 19 70 / ca.palm@vingslaget.se

 

 

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.