Svenska Vård

Årets Vårdgivare och Årets Medarbetare utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2015 16:00 CET

På Svenska Vårds Vårdgala idag delades priset årets Vårdgivare mellan Bergåsa HVB (Halland) och Selene-kollektivet (Gotland). Priset årets Medarbetare tilldelades Julia Matthis på HOPP Stockholm (ideell förening).

- Det är otroligt kul att uppmärksamma både vårdgivare och medarbetare. Många gör ett fantastiskt arbete för brukare, patienter och klienter.  Martin Linde-Rahr, ordförande branschorganisationen Svenska Vård

Ur motiveringen Bergåsa HVB

"Ägarna och cheferna på Bergåsa är med sitt engagemang och sin kreativitet också en förebild för behandlingsvärlden. Man har med sin låga personalomsättning lyckats väl med värdegrundsarbete och god arbetsmiljö som avspeglar sig i hög kundnöjdhet och hög trivsel bland de placerade flickorna."

Ur motiveringen Selene-kollektivet

"I en familjär bygger man upp och bärande relationer med klienterna, där man ser till de individuella behoven. Klienterna stöds i ett mödosamt men nödvändigt förändringsarbete"

Ur motiveringen Julia Matthis

"Julia är ett föredöme genom sitt kvalificerade och osjälviska arbete inom HOPP Stockholm och även i sociala sammanhang utanför organisation. Julia är en person som står för människor som farit illa i livet".

För mer information:

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård, 0709-844099.

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.