FAO

Årets veteproduktion förväntas hamna nära rekordnivå

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 13:52 CET

Samtidigt stiger livsmedelspriserna för andra månaden i rad

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) beräknar att världens veteproduktion kommer uppgå till 690 miljoner ton under 2012, vilket är den näst högsta som någonsin noterats. Samtidigt meddelas det att de internationella livsmedelspriserna steg med 1 procent i februari – den andra ökningen på två månader.

FAO:s kvartalsrapport Skördeutsikter och livsmedelssituationen som publiceras idag uppskattar att 2012 års veteskörd kommer att bli 10 ton (eller 1,4 procent) lägre än rekordskörden 2011, men den kommer fortfarande att hamna långt över genomsnittet för de senaste fem åren.

Trots att odlingen i år har ökat, eller beräknas öka, i många länder som ett gensvar på de fortsatt höga priserna, så förväntas en återgång ske till mer normala skördar i områden där rekord slogs förra året. Det är dock fortfarande för tidigt att ge en global uppskattning för spannmålsproduktionen under 2012, enligt rapporten.

Väderpåverkan och regionala skillnader

Rapporten Skördeutsikter och livsmedelssituationen noterar även att världsmarknadspriserna på spannmål under de senaste veckorna påverkats av ett minskat utbud av vete och en oro över effekterna av det kalla vädret i Europa och Oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen).

Rapporten meddelar om ogynnsamma väderförhållanden i Västafrika som lett till en kraftigt försämrad spannmålsproduktion och sämre betesmöjligheter i stora delar av Sahel. Detta, i kombination med höga livsmedelspriser och nationella oroligheter, har lett till en osäker livsmedelsförsörjning och en ökad nivå av undernäring i flera länder, framförallt i Niger, Chad, Mauretanien, Mali och Burkina Faso.

I Mellanöstern har livsmedelsförsörjningen försämrats i både Syrien och Jemen som en följd av de nationella oroligheter som råder i länderna. I Syrien upplever omkring 1,4 miljoner människor en otryggad livsmedelsförsörjning och tusentals familjer har tvingats fly från sina hem i Jemen.

Trots viss förbättring så har livsmedelssituationen för utsatta grupper i Östafrika förblivit osäker, framförallt i boskapstäta områden som påverkats av en tidigare torka. Livsmedelsförsörjningen i Sudan och Sydsudan är mycket osäker på grund av dåliga skördar.

I Södra Afrika är skördeutsikterna tillräckliga trots perioder av torka och cykloner i vissa områden.

I Östra Asien är prognosen för 2012 års veteskörd överlag lovande där produktionen förväntas nå förra årets rekordnivå, framförallt på grund av god avkastning i Indien.

I Centralamerika har torrt väder reducerat 2012 års andra majsskörd i Mexico. På andra håll förväntas majsskörden bli god trots den senaste tidens skördeförluster orsakade av kraftiga skyfall, vilka inträffade under den nyligen avslutade andra skörden.

I Sydamerika påverkade den långa torrperioden 2012 års majsskörd i Argentina och Brasilien, men prognosen talar ändå för att avkastningen blir över den genomsnittliga skördenivån.

Spannmålsimporten för låginkomstländer med livsmedelsunderskott (LIFDCs) förväntas nå rekordnivåer på 33,35 miljarder dollar 2012 vilket är 4 procent över uppskattningen för 2010/2011. Detta beror främst på en minskad produktion och en ökad importefterfrågan i de största importländerna. 

Matprisindex

FAO:s matprisindex som också publiceras idag steg 1 procent, eller 2,4 punkter, från januari till februari. Indexet steg nästan 2 procent i januari – vilket var den första ökningen på sex månader.

Ökningen i februariindexet förklaras främst av högre priser på socker, olja och spannmål medan priset på mejeriprodukter föll något efter en markant ökning i januari. På sin nuvarande nivå befinner sig indexet 10 procent under sin toppnotering i februari 2011.

Ökad import till följd av en svagare dollar och sänkta fraktkostnader har påverkat världsmarknaderna sedan början av 2012. Detta, i kombination med ofördelaktiga väderförhållanden i de främsta exportländerna, har påverkat världsmarknadspriserna de senaste veckorna.

FAO:s spannmålsprisindex snittade på 227 punkter i februari, en ökning med 2 procent eller 4,4 punkter sedan januari. Det internationella vetepriset steg mest, följt av majs samtidigt som noteringarna för ris var lägre. 

FAO:s prisindex för oljor och fetter noterade ytterligare en ökning i februari till 239 punkter, det vill säga 2 procent eller 5 punkter högre än i januari. Svag produktionstillväxt av palmolja, i kombination med en stark efterfrågan på vegetabiliska oljor, var några av anledningarna till månadens prisökning.

FAO:s prisindex för köttprodukter snittade på 175 punkter i februari, i princip oförändrat från den senaste månadens nivå. Priset på fläskkött steg med 3,4 procent, vilket berodde på stora inköp från Asien och den senaste tidens sjukdomsutbrott i Ryssland. Priserna på fågel, nöt- och fårkött sjönk däremot något.

FAO:s prisindex för mejeriprodukter snittade på 205 punkter i februari, en marginell nedgång sedan januari. Minskningen orsakades främst av fallande säljkurser på skummjölkpulver och kasein. Emellertid har priserna på smör, ost och helmjölkspulver förblivit relativt stabila.

FAO:s sockerprisindex steg till 342 punkter i februari vilket är en ökning med 2,4 procent, eller 8 punkter, sedan januari men fortfarande 18 procent (76 punkter) lägre än i februari förra året. Senaste månadens ökning förklaras till stor del av ofördelaktiga väderförhållanden i Brasilien, som är väldens största producent och exportör av socker.


Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Skördeutsikter och livsmedelssituationen, mars 2012

FAO:s matprisindex