ULI Geoforum

Årets viktigaste debatt om geografisk information?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:45 CET

Geodata (geografisk information) används inte i den utsträckning som vore möjligt och önskvärt för största samhällsnytta.  Den 11 november, på konferensen GEOINFO 2010 i Uppsala, arrangerar ULI en paneldebatt om förutsättningar för ökad tillgänglighet till geografisk information.

Geodata används professionellt inom olika samhällsområden och av privatpersoner i allt större utsträckning. Men geodata av bra kvalitet, menar många, används inte i den utsträckning som vore möjligt och önskvärt för att effektivisera inom både offentlig och privat sektor. Under konferensen GEOINFO 2010 på Uppsala Konsert och Kongress torsdagen den 11 november kl 10.30-12.00, hålls en paneldebatt om hur det kan skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet till och användning av geodata i Sverige.

- Med billiga och lätt tillgängliga geodata skulle vidareförädlingen inom informationstjänstesektorn i Sverige stimuleras. Effektiviteten skulle kunna ökas i både offentlig och privat sektor, säger ULIs kanslichef Ralph Monö 

Lantmäteriets generaldirektör Stig Jönsson om sina förväntningar på ökad tillgänglighet till geodata:

Vid årsskiftet tas stora steg framåt när det gäller tillgängligheten till geodata. Myndigheter och kommuner får ökad tillgång till samhällets samlade geodata, och vidareförädling och icke-kommersiell användning underlättas genom sänkta avgifter och nya betalningsmodeller, säger Stig Jönsson.

Ralph Monö välkomnar förbättringarna. 

Men många andra i samhället behöver engagera sig i hur geografisk information ska kunna bli mer tillgänglig i framtiden, inte minst de som utformar samhällspolitiken och våra beslutsfattare, menar Ralph Monö.

Tillgång till geodata är en infrastrukturfråga precis som vägar och järnvägar. Bra tillgång till geodata möjliggör god miljöstyrning och effektiva transporter. Bättre logistik kan minska förluster i både pengar och liv i krissituationer. Andra vinster är mer precis styrning inom vård och omsorg liksom aktuell data för industrin.

I GEOINFOs debatt om ökad tillgänglighet till geografisk information deltar förutom generaldirektör Stig Jönsson, Lantmäteriet också riksdagsledamot Solveig Zander (c); Rolf Nordqvist, PSI Alliance; Khashayar Farmanbar, Agency9 samt Sanna Sparr Olivier, Botkyrka kommun.

Efter paneldebatten följer en ”Open Space Workshop” för djupare behandling av frågan.

Det här kan bli årets debatt om tillgång till geografisk information! säger Ralph Monö.

För ytterligare information:
Ralph Monö, ULIs kanslichef, 08-613 08 16, 070-508 39 03, ralph.mono@uli.se /uli@uli.se

ULIs mål ”Fria geodata 2014”: www.uli.se/fria-geodata-2014  
GEOINFOs webbplats: www.uli.se/geoinfo2010  
Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press

Om ULI
ULI är en nationell intresseförening för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer.

ULI vill öka tillgängligheten till geodata och arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT såväl inom branschen som bland beslutsfattare och allmänhet. Vi kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson!

Läs mer på www.uli.se