AAK, AarhusKarlshamn

AarhusKarlshamn AB (publ) Bokslutskommuniké 2006*

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:13 CET

· Nettoomsättningen uppgick till 10.929 (10.515) Mkr.
· Rörelseresultatet exklusive effekten av IAS 39 om 44 Mkr och
exklusive poster av engångskaraktär om sammanlagt 157 Mkr uppgick till 455
(530) Mkr.
· 2005 uppgick vinsten från legobearbetning inom affärsområde
Chocolate & Confectionery Fats till 60 Mkr för helåret. Dessa affärer upphörde
i slutet av 2005.
· Rörelseresultatet inklusive engångsposter och efter justering för
IAS 39 uppgick till 298 Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 177 Mkr.
· Resultat per aktie 4,18 kr.
· Första vågens synergier kommer att ge årliga besparingar om 175 Mkr
fullt realiserade 2008. Engångskostnaderna för programmet är 248 Mkr (2005: 91
Mkr och 2006: 157 Mkr).

· Styrelsen i AAK föreslår en utdelning om 4,00 (4,00) kronor per aktie.


"Jag är nöjd med fusionsarbetet under 2006. Ytterligare synergier kommer genom
specialisering och optimering av de svenska och danska produktionsenheterna.
Dessa förbättringar kommer att genomföras under de följande två åren. En del av
synergieffekterna kommer emellertid att reduceras av t ex högre energikostnader
och inflation", säger koncernchef Jerker Hartwall i en kommentar till rapporten.


Kvartalsrapport oktober - december, 2006

Kvartalsrapport oktober - december, 2006

· Nettoomsättningen uppgick till 3.057 (3.008) Mkr.
· Rörelseresultatet exklusive effekten av IAS 39 om 42 Mkr och
exklusive poster av engångskaraktär om 40 Mkr uppgick till 108 (153) Mkr.
.
· 2005 uppgick vinsten från legobearbetning inom affärsområde Chocolate &
Confectionery Fats till 60 Mkr för helåret och 15 Mkr för fjärde kvartalet.
Dessa affärer upphörde i slutet av 2005.
· Rörelseresultatet inklusive engångsposter och efter justering för IAS 39
uppgick till 68 Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 58 Mkr.
· Resultat per aktie 1,38 kr.


* Jämförelsetalen inom parentes avser 2005 pro forma.