Femklövern i Skåne

Årlig uppföljning för bättre regional infrastruktur

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:52 CEST

Femklövern i Skåne har inför fastställandet av den regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025 (RTI-planen) bestämt att en årlig uppföljning ska göras.

Planens långsiktighet måste värnas, den ger goda och nödvändiga förutsättningar för jobbtillväxt och välfärdsutveckling i hela Skåne, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande för regionala tillväxtnämnden. Men samtidigt får RTI-planen inte vara rigid bortom sans och förnuft. Om det finns anledning att göra förändringar så ska de självfallet kunna göras.

RTI-planen har en ram på 4,3 miljarder kronor och är efter samråd med de 33 skånska kommunerna mycket väl förankrad. Tillsammans med den nationella planen innehåller den till exempel mötesspår på Ystadbanan, Österlenbanan och på Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad, trimningspaket på järnvägen, fyrspår mellan Malmö och Lund, dubbelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria, samt persontrafik på Godsstråket. Det finns också med åtgärder för att höja trafiksäkerheten på vägarna, samt en stor satsning på cykelvägar och nio stråk med regionala superbussar.

Att förbättra möjligheterna till arbetspendling är strategiskt avgörande för Skånes utveckling. Men vi vet från tidigare planperioder att allt inte alltid blir som planerat, säger regionrådet Mats Persson (FP), ordförande för kollektivtrafiknämnden. Region Skåne har ett ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Med en årlig uppföljning har Region Skåne möjlighet att både medverka i Lunds kommuns utredning om en eventuell offentlig-privat samverkan vid införande och drift av spårvagnstrafik i Lund och att förutsättningslöst utreda Lunds kommuns fråga kopplad till RTI-planen.

I Skåne hänger arbetsmarknaden samman. Den kommunala infrastrukturen spelar en viktig roll för kollektivtrafiken regionalt, säger Rasmus Ling (MP), ledamot av regionala tillväxtnämnden. Därför vill vi hantera Lunds kommuns arbete för att förverkliga en spårväg seriöst. Kopplingen till ESS, Max IV och SUS Lund placerar frågan högt på den regionala dagordningen.

Regionfullmäktige ska fastställa RTI-planen den 17 juni och senast i april 2015 ta ställning till en uppdatering av den.


Mer information och kommentarer:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande för regionala tillväxtnämnden
Tel: 070-853 33 96

Mats Persson (FP)
Regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden
Tel: 076-887 09 20

Rasmus Ling (MP)
Ledamot av regionala tillväxtnämnden
Tel: 070-913 08 16

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne