Näringsdepartementet

Årliga överläggningar med livsmedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 16:10 CEST

För att ytterligare stimulera livsmedelsnäringen till vidareutveckling och exportsatsningar, kommer näringsminister Leif Pagrotsky att bjuda in branschen till årliga överläggningar.

- Det är ett överlevnadsvillkor för branschen att utnyttja de möjligheter som bjuds när allt fler marknader i världen öppnas, sade näringsminister Leif Pagrotsky i samband med att han idag träffade representanter för den skånska livsmedelsnäringen.

- Min vision är att livsmedelsindustrin ska nå en exportandel som motsvarar tillverkningsindustrin i övrigt, säger Leif Pagrotsky. Det skulle betyda många nya jobb och stora exportinkomster för Sverige.

Livsmedelsnäringen, med 60 000 anställda, har de senaste 10 åren fyrfaldigat sin export, från 6, 4 miljarder kronor till 26,7 miljarder kronor. Men exportandelen är endast cirka 20 procent, jämfört med drygt 65 procent för varuproduktionen totalt.

- Den svenska livsmedelsnäringen har alla förutsättningar att lyckas, säger Leif Pagrotsky. Det vittnar inte minst åtskilliga framgångsrika familjeföretag, liksom nya uppstickare, om. Med kvalité och förnyelse som riktmärke kan svensk livsmedelsindustri dra nytta av de tullsänkningar som väntar inom världshandeln.

Exportrådet och Invest in Sweden Agency, ISA, ges i uppdrag att tillsammans med Livsmedelsekonomiska Institutet göra en årlig utvärdering av utvecklingen inom livsmedelsnäringen.

Monica Björklund, Pressekreterare
08-405 55 60, 0708-67 39 86