Profilgruppen AB

Årsbokslut januari-december 2002

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2003 09:00 CET

Avsevärd resultatförbättring under andra halvåret i svag marknad

Rörelseresultatet för året ökade med drygt elva procent till 20,1 Mkr (18,1). Resultatet efter finansiella poster blev 7,7 Mkr (7,3)

Fortsatt positivt kassaflöde

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 203,5 Mkr (178,1) vilket är en ökning med drygt 14 procent. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt och uppgick till 9,9 Mkr (-13,0)

Utdelningen för 2002 föreslås bli 0,75 kr per aktie (0,50)


Kontaktpersoner för ekonomisk information:
Nils Arthur, VD och Koncernchef
Mobil 070-349 57 90
E-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Mats Egeholm, Finanschef
Mobil 070-594 16 17
E-post: mats.egeholm@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef
Mobil 070-542 42 62
E-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se