Trosa

Årskurs 3 i Trosa kommun toppar nationella proven

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 09:17 CET

Näst bästa resultatet nationellt är Trosa kommuns placering för elever i årskurs tre när SKL redovisar ”Kommunernas kvalitet i korthet 2013”. Skolorna i Trosa kommun arbetar för visionen Mälardalens bästa skola, vilket i praktiken är en målsättning om topp 20 i landet. Ett högt ställt mål som de nationella proven nu visar att Trosa kommun konkret närmar sig.

”Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?” är den fråga som SKL ställer sig i ”Kommunkernas kvalitet i korthet 2013”. Svaret på SKL:s fråga är att Trosa kommuns elever placerar sig på det näst bästa resultatet i landet – 92/100.

”Lärare och elever skall känna stor stolthet – jag gör det”, kommenterar skolchef Mats Larsson resultaten, ”att eleverna i Trosa kommun får bästa start i att läsa och räkna är mycket värdefullt för kommande studier och framtida val i livet”

Syftet med måttet 92/100 är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i ämnena svenska och matematik. Resultat som används grundar sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 3. Måttet visar andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena av de elever som genomfört proven.

Helena Koch (M), ordförande i humanistiska nämnden: ”Vi har varit tydliga med att vi tror på lärarna och eleverna i Trosa kommun, med rätt förutsättningar och tydliga ambitioner ska vi kunna lyfta resultaten. SKL:s rapport visar att Trosa kommuns skolor nu står sig väl i nationell jämförelse.”

Mer information:
Mats Larsson, skolchef
Tfn: 0156-520 53

Helena Koch (M), ordförande humanistiska nämnden
Tfn: 070-662 19 26