Rikspolisstyrelsen

Årsrapport från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, PAN

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:16 CET

År 2005 avskedades fyra polisanställda på grund av brott.
Det framgår av nämndens verksamhetsrapport för år 2005, som nu är klar.

Skiljande från anställning (avsked och uppsägning)

De fyra avskedsärenden avsåg
dels en inspektör dömd för förskingring och tjänstefel,
dels en inspektör dömd för grov kvinnofridskränkning,
dels en badmästare som varit olovligen frånvarande under flera års tid,
dels en inspektör dömd för förskingring.

Under året har 66 ärenden skrivits av. De flesta av dem på grund av att det aktuella åtalet ogillats eller därför att grund för ett skiljande från anställningen inte bedömts föreligga. I ett fall har ärendet återkallats av polismyndigheten.
Sju ärenden skrevs av därför att den berörde arbetstagaren själv sagt upp sig.

Disciplinansvar (varning och löneavdrag)

Nämnden har under året avgjort 36 ärenden om tjänsteförseelse. Av dessa ärenden avsåg 31 poliser och fem civilanställd personal.
I 23 fall beslutade nämnden om varning och i tre fall beslutades om löneavdrag. Tio ärenden skrevs av under året.

Varning ålades för bland annat avlossande av vådaskott, utan samband med tjänsten uppvisat tjänstelegitimation, glömt tjänstevapnet på en toalett, infunnit sig till tjänstgöring i alkoholpåverkat tillstånd samt använt Polisens avspärrningsband för privat ändamål.

Disciplinpåföljd av i form av löneavdrag ålades en inspektör som sovit/vilat i tjänsten, en assistent som använt arbetsdator på otillbörligt sätt samt en inspektör som olovligen uteblivit från arbetet i två dagar.

Pressexemplar av PAN:s verksamhetsrapport för 2005 kan beställas från RPS Kundcentrum, Box 12256, 102 26 Stockholm eller per telefon 08-401 93 00

Pressmeddelandet sänt 7 mars 2006 av pressekreterare Carolina Ekéus 08-4019007