Atrium Ljungberg AB

Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:24 CET

LjungbergGruppens årsredovisning för 2005 är klar för distribution.

Årsredovisningen distribueras till aktieägarna samt kan beställas via LjungbergGruppens huvudkontor 08-610 19 00 och hemsida www.ljungberggruppen.se.

På bolagets hemsida finns årsredovisningen tillgänglig i pdf och inom kort även i interaktiv version.


Stockholm 2006-03-16
LjungbergGruppen AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 16 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen-aktien är sedan 1994 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.