Aspiro AB (publ)

Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:23 CEST

Aspiro är marknadsledare inom distribution av mobila innehållstjänster i Norden. I årsredovisningen har Aspiro bjudit in en extern skribent, det oberoende analysbolaget Strand Consult, för att ge deras syn på några trender inom marknaden för mobila innehållstjänster. Aspiro ger även sin bild av marknadsförutsättningarna i de länder bolaget har verksamhet i; hur stor är marknaden, vilka är de viktigaste aktörerna i branschen, hur ser konkurrenssituationen ut, etc.

Aspiro AB:s årsredovisning finns nu tillgänglig på www.aspiro.com. Den tryckta versionen finns tillgänglig från den 27 april och den kommer att distribueras till aktieägare och övriga intressenter som begärt att få den skickad till sig, samt till aktieägare som anmält sig till årsstämman.

Den engelska versionen av Aspiros årsredovisning beräknas finnas tillgänglig på Aspiros hemsida den 1 maj.

Beställning av den tryckta årsredovisningen kan göras direkt på Aspiros hemsida, via e-post investor.relations@aspiro.com eller telefon 040-630 03 00.

Årsstämma 2006
Aspiro vill också påminna om årsstämman som äger rum den 11 maj kl. 16.30 i Aspiros lokaler på Östermalmsgatan 87 D. Det går bra att anmäla sig direkt på www.aspiro.com eller under adress Aspiro AB, "Årsstämma", Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefax 08-441 19 10 eller per e-post shareholdersmeeting@aspiro.com, senast fredagen den 5 maj 2006 kl. 16.00. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.aspiro.com. Den 11 maj offentliggörs även bolagets rapport för det första kvartalet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef
Tel: +46 (0)709 91 80 10
E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

För mer information om Aspiro, besök www.aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro säljer mobila innehållstjänster till konsumenter i Norden, övriga Europa och Nordamerika och är marknadsledare i Norden. Aspiro erbjuder en bred portfölj av attraktiva mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullskalig musik, nummerupplysning via sms, målservice etc. Den främsta målgruppen är mobilanvändare mellan 15 och 40 år. Försäljningen sker via annonsering och genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag. Användarna nås också via egna webb- och wapsidor under varumärken såsom Inpoc, Cellus, Mobilehits, SMS Land, Boomi och MAF. Aspiro grundades 1998 och är sedan 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har cirka 130 medarbetare med huvudkontor i Sverige och lokala marknadskontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen och är representerade genom egen agent i USA.