Skandia

Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:09 CEST

Skandia publicerar idag Årsredovisning 2005, både på svenska och engelska, på Internet. Den tryckta versionen kommer att distribueras inom kort. Skandias årsredovisning åter-finns på http://www.skandia.com/se/ir/annualreports.shtml.


Skandia Liv
Skandia Liv publicerar idag sin svenska version av Årsredovisning för 2005 på Internet, se http://www.skandia.se/liv/. Den tryckta versionen går även att beställa via hemsidan. Den engelska versionen av Skandia Livs årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Skan-dia Livs hemsida i början av maj.Koncernkommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com

Besök:
Sveavägen 44