SSAB

Årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:26 CET

Koncernchefens kommentar

Stark efterfrågan på våra spetsprodukter…
Stålförbrukningen i världen förefaller ha ökat med
nästan 6% under 2005. Detta är en tillväxttakt i nivå
med vad vi haft under detta decennium men väsentligt
högre än de 1–2% per år vi hade under 1980- och
1990-talen. Tillväxten var dock koncentrerad till Asien
och speciellt till Kina medan efterfrågan generellt sett
minskade i såväl Västeuropa som USA.

Vi upplevde på samtliga marknader en fortsatt
stark efterfrågan för våra spetsprodukter – de kylda
stålen inom grovplåtsområdet och de extremt höghållfasta
tunnplåtsprodukterna. Trots att tillväxten för
kylda stål begränsats av tillgänglig kapacitet ökade
våra leveranser av spetsprodukterna med 10% under
2005 och de svarar nu för ungefär en tredjedel av våra
leveranser.

Speciellt för det övriga tunnplåtsprogrammet som vi
säljer på den västeuropeiska marknaden där efterfrågan
minskat kände vi dock tidvis av en svag orderingång.
Detta medförde att vi under andra halvåret drog ned vår
produktionstakt vilket ledde till att leveranserna från
stålrörelsen minskade med 7%.

Läs hela rapporten:

http://www.waymaker.net/bitonline/2006/03/20/20060320BIT22460/wkr0001.pdf