Bergs Timber AB

ÅRSREDOVISNING 2008-2009

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:49 CET

Bergs Timber publicerar idag årsredovisningen för 2008-2009 på svenska innefattande kortare sammanfattning på Tyska och Engelska. Årsredovisningen finns tillgänglig på vår hemsida, under avdelningen investerare och bilägges detta pressmeddelande.

http://www.bergstimber.se

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras inom kort till alla aktieägare.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av finanschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.


Mörlunda 2009-12-29

Bergs Timber AB (publ)Johan Ekelund
Finanschef

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2009 klockan 08.30.