Malmbergs Elektriska AB

Årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:35 CEST

Malmbergs årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på Malmbergs hemsida www.malmbergs.com.


En tryckt version kommer att finnas från den 9 april och distribueras till alla aktieägare som inte avböjt information. Den kan även beställas hos Malmbergs, telefon 019-587700 .

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2009 klockan 16.00 (CET).