Novestra AB

Årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 11:42 CEST

Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2008. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.novestra.com.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i årsredovisningen är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. AB Novestra har offentliggjort bokslutskommunikén, inklusive delårsrapporten för fjärde kvartalet. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2009 klockan 08.55 genom pressmeddelande och på webbplatsen www.novestra.com. Årsredovisningen har offentliggjorts på Novestras webbplats den 3 april 2009 klockan 08.00.


Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.