Ruric AB

Årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:46 CEST

Rurics årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ruric.com. Tryckning har påbörjats och beräknas vara klar inom några dagar och går att beställa hos bolaget per telefon 08-509 00 100/102, fax 08-611 77 99 eller via e-mail info@ruric.com.

För ytterligare information
Craig Anderson
Tel +7 812 703 35 50 (St. Petersburg)
Tel +46 8 509 00 100 (Stockholm)
email craig@ruric.com
web www.ruric.com

OM RURIC
Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.

Rurics Certified Advisor på First North är Erik Penser Bankaktiebolag