Duroc AB

Årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 17:16 CEST

Duroc publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2008. Den finns som nedladdningsbart pdf-dokument på bolagets webbplats www.duroc.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget i slutet av vecka 17 och distribueras till aktieägare som begärt det.

Delårsrapporten för januari-mars 2009 offentliggörs den 29 april och årsstämman hålls den 7 maj kl 16.00

Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och industrihandelsföretag. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270 medarbetare och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.