Insplanet AB

Insplanet årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:35 CEST

Insplanet meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2008 på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned från Insplanets hemsida: www.insplanet.com. 

Insplanets årsstämma hålls den 11 maj 2008.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK . Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.


Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm