Micro Bildelar

Årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:04 CEST

 

 

  • Micro Holding ABs nettoomsättning för året uppgick till 150,9 Mkr (153,2).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,6 Mkr (-27,8).
  • Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,16).
  • Antalet Microkortkunder överstiger nu 59 000 (42 783).
  • Micro har avyttrat åtta butiker till Mekonomen AB och planerar försäljning av resterande butiker.
  • Micro ser över affärsplanen i syfte att utveckla verksamheten och nå lönsamhet. Samtidigt förs diskussioner om ytterligare partnersamarbeten och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter på marknaden.
  • Efter årets slut har ytterligare två butiker avyttrats till Mekonomen.