Försäkringskassan

Årsredovisning 2009: Bättre resultat och kortare handläggningstider

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:00 CET

Försäkringskassans resultat har i huvudsak utvecklats positivt under 2009. Ohälsotalet har fortsatt att minska under året och hanteringen av de stora förändringarna i sjukförsäkringen har fungerat på ett bra sätt.  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har samverkat för att säkerställa en väl fungerande övergång till insatser i Arbetsförmedlingens regi från och med januari 2010 för dem vars dagar tar slut i sjukförsäkringen.

Den nya kundmötesorganisationen har vidareutvecklats och tillgängligheten har förbättrats väsentligt. Handläggningstiderna är genomgående bättre än 2008 och serviceåtaganden hålls. En god kontrollstruktur gör att färre felaktiga utbetalningar gjorts.

Detta är några av slutsatserna i Försäkringskassans årsredovisning för år 2009.

– 2009 har totalt sett varit ett bra år för Försäkringskassan, vi har bättre resultat på de allra flesta punkter, säger generaldirektör Adriana Lender. Extra glädjande tycker jag det är att handläggningstiderna hamnat på en alltmer stabil nivå och att de i många fall är historiskt korta.

– Jag vill också särskilt nämna att mycket arbete har lagts ned på att förbereda starten av den nya Pensionsmyndigheten och byten av IT-plattformar, vilket fungerat på ett mycket bra sätt, säger Adriana Lender.

Områden som kommer att prioriteras 2010 handlar bland annat om att ytterligare förbättra kvaliteten i besluten. En viktig del blir även att arbeta mer aktivt för att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan ska minska.

– Vi tar alla JO-anmälningar på största allvar och har haft för många anmälningar mot oss som beror på brister som vi själva kan komma tillrätta med. De långa handläggningstiderna har vi fått grepp om, nu gäller det också att få ordning på hanteringen av frågor om offentlighet och sekretess, menar Adriana Lender.

Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80