Anoto Group AB

Årsredovisning för 2005

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 14:11 CEST

Anoto Group ABs årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.anoto.com

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. första veckan i maj och kan beställas från bolaget per fax 046-540 12 02, per e-mail maria.galvin@anoto.com, eller per telefon 046-540 12 00


För ytterligare information:
Maria Galvin
Informationschef
Anoto Group AB
+46 46 540 12 00Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com