Ginger Oil

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETEN 2008

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:13 CEST

(NGM: GOIL)

Bolaget har per den 30 april offentliggjort årsredovisningen för 2008.
Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.gingeroil.se.


Årsredovisningen skiljer sig från bokslutskommunikén. Årsredovisningen redovisar ett resultat för koncernen som är 716 772 kronor lägre än det som redovisades i bokslutskommunikén av följande skäl:

Den i bokslutskommunikén redovisade resultatfördelningen av valutaomräkning mellan koncerns resultat och eget kapital har korrigerats. En ny resultatfördelning av valutaomräkningen har gjorts och nettoeffekten på resultatet uppgår till - 716 772 kronor.
Den totala effekten på bolagets egna kapital är noll.


För ytterligare information, kontakta gärna


Magnus Stuart
C.E.O. Ginger Oil AB
Tel: +46 706 211 350
E-mail: mstuart@gingeroil.com

Hans Blixt
C.E.O. Ginger Oil Inc.
Tel: +1 281 681 8600 #205
E-mail: hblixt@gingeroil.com