Bactiguard AB

Årsredovisningen 2012 för Bactiguard Holding AB

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 17:16 CEST

 Årsredovisningen för Bactiguard Holding AB 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.bactiguard.se

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.