Strand Interconnect AB

ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 17:25 CEST


· Petra Stenqvist ny styrelseledamot

· Mandat för nya förvärv

· Aktiesparprogram för medarbetare och ledande befattningshavare

Årsstämma har hållits i Strand Interconnect AB (publ). På stämman omvaldes till styrelsen Rolf Hallencreutz, Lars Harrysson, Johan Lavén och Else Werner Pousette samt nyval av Petra Stenqvist. Petra Stenqvist är grundare och VD för Starring ltd AB.

Vidare beslöts att styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall ha mandat att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemissioner. Bemyndigandet omfattar upp till 9,5 miljoner aktier av serie B.

Årsstämman beslöt också, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiesparprogram under 2006/2007 för koncernens alla medarbetare och vissa ledande befattningshavare.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Lars Harrysson till styrelsens ordförande.


Strand Interconnect AB (publ)
· Vi är IT-konsulter som hjälper våra uppdragsgivare att effektivisera sina kundnära processer. Vi vill att våra uppdragsgivare ska kunna möta sina kunder med relevant och rätt information vid alla tillfällen oavsett kommunikationsmetod. Det är i det direkta mötet med kunder som varje företags framgång avgörs.
· Vi är IT-konsulter som präglas av stor entreprenörsanda.
· Vi är IT-konsulter som växer - och vill bli större. Vi vill vara marknadsledande på vår marknad.

Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux, Ericsson, Getinge, Korsnäs, McDonalds, Mobeon, Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stena Line, Stockholms Läns Landsting, SR, Tornet, TV4, Volvo med flera. För mer information besök www.strandinterconnect.se.

För vidare information
Lars Harrysson, Styrelseordförande Strand Interconnect AB, 0706 - 909059 Rolf Hallencreutz, VD Strand Interconnect AB, 08 - 522 430 60