The Real Stevia Company - GRANULAR AB

​Årsstämma genomförd i Granular AB (publ)

Press release   •   Jul 01, 2016 17:07 CEST

Den 30 juni 2016 genomförde Granular AB (publ) sin årsstämma, tillika andra kontrollstämma. Vid stämman genomfördes ett omval av bolagets styrelse som har fått ett fortsatt förtroende. Stämman var enhällig och beslutade även om ansvarsfrihet och bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och konvertibler.

Granular är fortsatt beroende av kapital för drift och produktion av stevia och styrelsen kommer att fortsätta sin långsiktiga åtgärdsplan för att tillföra nytt kapital i syfte att ytterligare förbättra bolagets finansiella ställning och för att förbereda för den pågående expansionen i Paraguay, stevians hemland.

Vidare kunde Granular uppvisa att bolagets eget kapital i andra kontrollbalansräkningen är återställt och att det registrerade aktiekapitalet är till fullo återställt.

För fullständig information om beslut fattade av årsstämman, vänligen se Granulars hemsida.

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube