Alfa Laval Nordic AB

Årsstämma i Alfa Laval AB

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:51 CEST

Alfa Laval AB höll idag, den 27 april, årsstämma på Star Hotel i Lund. Cirka 300 aktieägare var närvarande vid stämman som leddes av advokat Bertil Villard.

Vid stämman sammanfattade koncernchef Lars Renström år 2005 och kunde bland annat konstatera att det varit en mycket stark ökning av orderingången, med ett antal större order under året. Ökningen har framför allt kommit från energi- och energirelaterad industri som stod för cirka 40 procent av orderingången under 2005.

Lars Renströms tal finns att läsa på ”www.alfalaval.com/investors”.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5:10 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 3 maj 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Anders Narvinger, Lars Renström, Finn Rausing, Jörn Rausing och Waldemar Schmidt.
Till ny styrelseledamot valdes Ulla Litzén. Ulla Litzén har närmast varit VD för W Capital Management och har tidigare haft olika ledande befattningar inom Investor. Hon är ledamot i flera styrelser, bland annat inom tillverkningsindustrin i bolag som SKF och Atlas Copco.

Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2006 enligt valberedningens förslag. Det totala arvodet skall uppgå till 2 825 00 kronor.

Stämman godkände även
- styrelsens förslag till principer för ersättning till koncernledningen.
- styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.
- det förslag som lagts fram rörande valberedning inför årsstämman 2007.

Lund den 27 april 2006


Alfa Laval AB
(publ.)
Ytterligare information finns på http://www.alfalaval.com .
För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Sjöblom,
Ansvarig för Investor Relations,
Alfa Laval AB
Tel: 046 – 36 74 82
Mobil:0709 – 78 74 82