Enlight AB

Årsstämma i Enlight International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:05 CEST

Enlight International AB (publ) har idag hållit årsstämma. Vid årsstämman i Enlight International AB (publ) i Stockholm den 28 april 2006 beslutades:
• Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex med en suppleant.
• Att godkänna styrelsens förslag till behandling av förlust.
• Att till ordinarie styrelseledamöter utse Jonas Ryberg (omval), Gert Schyborger (omval), Christer Jacobson (omval), Jörgen Ekberg (omval), Lars Ahlberg (omval) samt Øyvind Aasbø (omval) och att till suppleant utse Paul Steene (omval).
• Att utse en nomineringskommitté bestående av Jörgen Ekberg, Erik Mitteregger och Christer Jacobson.
• Att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
• Att godkänna styrelsens förslag om ändring av vissa villkor för utgivna optionsrätter.
• Att godkänna styrelsens förslag om riktad emission av optionsrätter.
För ytterligare information, kontakta:
• Anders Lindén, CFO Enlight International AB, anders.linden@enlight.net, 08-790 39 00

Om Enlight
Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare levererar tusentals skolor, utbildnings-institutioner och testcenter över 1miljon tester per år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Nya Marknaden. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige.