Svenska Handelsbanken AB

Årsstämma i Handelsbanken den 25 april

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:03 CET

Svenska Handelsbanken AB (publ) har idag kallat till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 25 april 2006, kl 10.00 i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

På agendan finns bl a utdelningsförslaget om 7 kronor per aktie samt styrelsens förslag om indragning av återköpta aktier.

När det gäller val av styrelseledamöter föreslås omval av bankdirektör Lars O Grönstedt (som ordförande), civilekonom Pirkko Alitalo, direktör Jon Fredrik Baksaas, banktjänsteman Ulrika Boëthius, bankdirektör Tommy Bylund, direktör Göran Ennerfelt, investment manager Sigrun Hjelmquist, direktör Hans Larsson, ekon dr h c Fredrik Lundberg, direktör Sverker Martin-Löf, direktör Anders Nyrén och civilekonom Bente Rathe samt nyval av bankdirektör Pär Boman. Styrelsens ordförande Arne Mårtensson har som tidigare meddelats avböjt omval.

Pär Boman tillträder den 25 april 2006 som koncernchef och verkställande direktör i Handelsbanken.

För ytterligare information se dagens kallelse som är införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig på Internet, http://www.handelsbanken.se/bolagsstamma


För ytterligare information, kontakta:
Elisa Saarinen, chef Informationsavdelningen
telefon: 08-701 10 36, e-post: elsa03@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef Investor Relations
telefon: 08-701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se