Lessebo Bruk

Årsstämma i KLIPPAN

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:19 CEST


Som meddelats i press release den 21 april 2006 kommer KLIPPAN att avnoteras från Stockholmsbörsen. Sista dag för handel med bolagets aktier är fredagen den 5 maj 2006. Mot bakgrund av beslutet om avnotering kommer i fortsättningen reglerna enligt Årsredovisningslagen att följas och delårsrapport lämnas till Bolagsverket. Tidigare aviserade publiceringsdagar för rapporter från KLIPPAN är därför inte längre aktuella.

Vid dagens årsstämma omvaldes Staffan Gunnarsson som styrelseledamot. Till nya ordinarie ledamöter i bolagets styrelse valdes Joakim Welandson och Jonas Welandson, delägare i Weland-gruppen och Lars Bredenfeldt, marknadschef i Weland AB samt Lars-Owe Forsberg, marknads- och försäljningschef i KLIPPAN och Beryl Sten, verkställande direktör i KLIPPAN.

Arbetstagarorganisationerna har utsett Benny Karlsson och Johan Pettersson till ordinarie ledamöter samt Anders Karlsson och Rolf Lindqvist till suppleanter.

KLIPPAN AB
Styrelsen


För vidare information kontakta Beryl Sten, VD, tel 0478 478 00.