Midway Holding AB

Årsstämma i Midway Holding AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:05 CEST

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 200 personer närvarande.

Årsstämman fastställde utdelningsförslaget 2,00 kr per aktie i kontantutdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 27 april.

Bolagsstämman beslutade att till valberedning utse Sten K. Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof, Sten K. Johnson (ordförande) och Viveca Rüter.

Till revisorer, för tiden intill 2013 års årsstämma, omvaldes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Magnus Willfors. Till revisorssuppleanter, för samma tid, nyvaldes auktoriserade revisorerna Eva Carlsvi och Carl Fogelberg, samtliga Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Malmö den 22 april 2009
Midway Holding AB (publ)