NCC AB

Årsstämma i NCC den 7 april

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:00 CEST

NCC:s årsstämma beslutade att fastställa den ordinarie utdelningen till 4,00 (11,00) SEK per aktie. Stämman omvalde styrelsen och valberedningen. Stämman beslutade även om oförändrade styrelsearvoden och att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid förra årets stämma ska fortsätta att tillämpas.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till ordinarie kontant utdelning om 4,00 (11,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 14 april 2009. Utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) beräknas ske fredagen den 17 april.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén, Fredrik Lundberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande valdes Tomas Billing.

Arvode till styrelsen beslutades utgå oförändrat med totalt 2 535 000 SEK, fördelat med 575 000 SEK till styrelsens ordförande, 460 000 SEK till vice ordförande och 375 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Vid stämman omvaldes valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist.

Stämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2008 ska fortsätta att tillämpas.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier uppgående till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpen syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Lundberg till vice ordförande i styrelsen.

För frågor, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, Informationsdirektör, +46 (0)70-398 42 09.
Johan Bergman, IR-ansvarig, +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35
Lovisa Lagerström Lantz, vik. Presschef, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 592 45 46

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.