Nederman

Årsstämma i Nederman

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:30 CEST

Nederman Holding AB (publ) höll på tisdagen den 28 april 2009 årsstämma i Helsingborg under ordförandeskap av Jan Svensson.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till SEK 2,50 per aktie.
Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 4 maj 2009.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2009 enligt följande: ett fast arvode om 650 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom verkställande direktören.

Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till styrelseledamöter omvaldes Per Borgvall ,Gunnar Gremlin, Eric Hielte, Jan Eric Larson, Peter Möller och Sven Kristensson.

För mer information kontakta:
Sven Kristensson, VD för Nederman. Tel 042-188700, e-mail: sven.kristensson@nederman.se
Anders Agering, CFO Nederman. Tel. 042-188700, e-mail: anders.agering@nederman.seFör mer information om Nedermangruppen: www.nederman.com
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg
Organisationsnummer 556576-4205

Faktaruta
Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Nederman producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare.
Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service.
Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 25 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder.
Koncernen, som börsintroducerades under våren 2007 på OMX small Cap-lista har drygt 730 anställda.