INVISIO Headsets AB

ÅRSSTÄMMA I NEXTLINK AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:29 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44914

NEXTLINK: ÅRSSTÄMMA I NEXTLINK AB (PUBL)

Styrelsen i Nextlink AB (publ) kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum måndagen den 2 april 2007 kl. 8.30 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Drottninggatan 25 i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat behandlas styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler.

I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.


Nextlink AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Johan Wennerholm, CFO Nextlink AB
Telefon: +45 72405560