Megacon AB

ÅRSSTÄMMA I NGM-NOTERADE MEGACON AB

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:50 CEST

* Fastställt förslag om utdelning med 0,25 SEK
* Berne Landgren omvald som styrelseordförande
* Claes Kjellander invald i Megacons styrelse
* Presentation av MultiLog G2
* Fortsatt arbete för bättre lönsamhet


Utdelning
Vid Megacons årsstämma den 27 april 2006 fastställdes styrelsens förslag att lämna utdelning med
25 öre per aktie till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret.

Styrelse
Vid årsstämman beslutades att till ordinarie styrelseledamöter i Megacon AB omvälja Berne Landgren, Lars Bern, Catharina Ringborg, Peter Stockhaus samt nyval av Claes Kjellander, med lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen. Till styrelsesuppleant omvaldes Lisbet Stockhaus.

Vid det påföljande styrelsesammanträdet omvaldes Berne Landgren till Megacons styrelseordförande.

Verksamheten
I Megacon utvecklas och produceras system och produkter för elmiljö, elkvalitet och mätinsamling inom el och energiområdet. Utöver marknadsföringen av ovanstående produkter och system består en stor del av verksamheten av uppdragsproduktion för styrsystem till elkraft och elektronikutrustningar. Megacon noterades på NGM-listan i december 1997 och omsatte under det gångna verksamhetsåret 76,4MSEK.

I sitt tal på årsstämman fokuserade Megacons VD Peter Stockhaus sitt anförande på bolagets framtidssatsningar och strategiska tillväxtområden. Vid en efterföljande pressvisning presenterade Megacon sin nya mätinsamlingsterminal, MultiLog G2, som markant skall sänka kostnaden per mätpunkt. Produkten beräknas finnas vara klar för kommersiell försäljning under hösten/vintern 2006.

Mål 2006
Megacons mål för år 2006 är fortsätta arbetet för att uppnå bättre lönsamhet. Detta skall uppnås genom effektivare försäljning och produktion. Inom produktområde Mätinsamling fortsätter satsningen främst på de mest lovande kundsegmenten; kommersiella fastighetsbolag, industrin och bostadsrättsföreningar. Marknadspotentialen för dessa kundsegment beräknas uppgå till ca 10 miljarder SEK i Sverige. Megacon lämnade inte någon prognos för verksamhetsåret 2006.


För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt 070 – 590 22 20