Profilgruppen AB

Årsstämma i ProfilGruppen AB

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 09:31 CET

* Årsstämma äger rum torsdagen den 25 mars 2010 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

* Till styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ordförande sedan 2009.

* Val av övriga styrelseledamöter:
Omval föreslås av Nils Arthur, Susanna Hilleskog, Ulf Granstrand och Kjell Svensson.
Nyval av Mats Egeholm föreslås.

* Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor (1 070 000), inklusive utskottsarvoden.

* Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår (1,00 kronor per aktie).

____________________________________________________
Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se