Profilgruppen AB

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:18 CET

* Årsstämma äger rum lördagen den 31 mars 2007 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda.

* Val av styrelse:
Omval föreslås av, Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens styrelse, Lars Johansson,
Vice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen,
Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson.

* Val av revisorer:
Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisorer för
perioden 2007-2011.

* Arvode till styrelsen föreslås förbli oförändrat och uppgå till totalt 810 000 kronor.

* Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 2,80 kronor (2,30) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 4 april 2007. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske fredagen den 13 april 2007.


Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se