Scirocco AB

Årsstämma i Scirocco

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 17:18 CET

(Aktietorget: SCIR B)

Styrelsen i Scirocco har beslutat att årsstämman i Scirocco skall hållas den 26 april 2010 i bolagets lokaler i Kista, och att årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig senast två veckor före detta datum.

Förutom ordinarie punkter förbereds följande punkter för beslut, där det detaljerade förslaget till beslut kommer att publiceras med kallelsen;

Ändring av bolagsordningen för ökning av det maximala antalet aktier
Mandat för styrelsen att genomföra nyemissioner och annan kapitalanskaffning
Om- och nyval av styrelseledamöter

Kista den 26 februari 2010
Scirocco AB (publ)

Staffan Sjögren
VD

Om Scirocco AB

Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien.
Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISO-standard.
En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).