Skåne-möllan AB

Årsstämma i Skåne-möllan AB

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:18 CESTSkåne-möllan AB har idag hållit årsstämma med ca 70 närvarande aktieägare.

Årsstämman fastställde utdelningsförslaget, 11 kr per aktie, med avstämningsdag den 15 april 2009.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Sten K Johnson och Sten Persson.

Tågarp den 8 april 2009


Skåne-möllan AB (publ)

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.