Svensk Fjärrvärme

Åsa Åkerström vann Årets Exjobb

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:56 CEST

Svensk Fjärrvärme korade vid sitt årsmöte 2004 Åsa Åkerström till vinnare i tävlingen Årets Exjobb. Bidraget ”Reinvesteringsmodell för befintligt fjärrvärmenät” belönades med 10 000 kr. I examensarbetet har Åsa utvecklat en datormodell som hjälper till att prioritera vilka investeringar som behövs göras i det befintliga fjärrvärmenätet.

Åsa Åkerström vann tävlingen med motiveringen:
”Arbetet behandlar ett för många äldre fjärrvärmeföretag viktigt område. Stora värden finns nedgrävda i fjärrvärmeledningar som trots likartad ålder har olika teknisk status. Åsa har på ett föredömligt sätt analyserat olika kulverttyper och olika omgivningsförhållandens inverkan på den ekonomiska livslängden.

Riskanalysen baseras på lokal och nationell skadestatistik och leder till en ekonomisk värdering som på delsträcksnivå beaktar värmeförluster och leveranssäkerhet vid valet mellan förnyelse eller fortsatt drift med befintligt rör.

Den utformade bedömningsmodellen är anpassad till förhållanden hos Göteborg Energi men kan säkert göras generell eller lokalt anpassad.”

Analysen grundar sig på bland annat lokal och Svensk Fjärrvärmes skadestatistik och en fallstudie har utförts på två områden inom Göteborg Energis fjärrvärmenät.

Göteborg Energi har varit handledare och initiativtagare till arbetet, men arbetet har utförts vid Lunds Tekniska Högskola.

Åsa Åkerström har precis i dagarna tillträtt en tjänst vid Borås Energi.

Det är för åttonde året i rad som Svensk Fjärrvärmes styrelse utlyser tävlingen Årets Exjobb inom fjärrvärmebranschen.

Ytterligare upplysningar,
Ola Alterå, VD, 0733-97 33 88
Lena Rehn, 08-677 27 11

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 150 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärming av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.