Miljöpartiet Stockholms stad

Åsa Lindhagen (MP) kommenterar Martin Valfridssons slutredovisning om utsatta EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 10:43 CET

Idag överlämnar den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Valfridsson föreslår bland annat att Länsstyrelserna ska få ett samordnade ansvar för frågan samt lyfter vikten av ett uppsökande arbete hos kommunerna för att uppmärksamma om det finns barn som far illa. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad välkomnar förslaget om en större samordning mellan kommunerna.

— Jag tror det vore mycket bra om vi kunde samordna vårt arbete med att stötta och hjälpa utsatta EU-medborgare mer över kommungränserna. I Stockholms stad arbetar vi redan med att se till att inga barn far illa. Vi har därför ett särskilt EU-team, bestående av socialsekreterare, med hög språkkompetens som arbetar uppsökande. EU-teamet säkerställer att inga barn bor utomhus och informerar utsatta EU-medborgare om vilka stöd- och hjälpinsatser som finns i Stockholm. Detta är något som jag tror vi kan sprida till andra kommuner, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

I Stockholms stad pågår arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för att vidareutveckla stadens stödinsatser för utsatta EU-medborgare. Redan i höstas bjöd socialborgarrådet in oppositionen till arbetet.

— I Stockholms stad har vi ett utvecklat arbete för utsatta EU-medborgare. Vi har många härbärgesplatser, ett särskilt EU-team med hög språkkompetens som arbetar uppsökande samt ett nära samarbete med civilsamhället. När Stockholm nu tar fram en långsiktig strategi hoppas jag att vi kan få en bred politisk uppslutning bakom åtgärder som syftar till att stötta och hjälpa den här utsatta gruppen, säger Åsa Lindhagen (MP).

Exempel på Stockholms stads insatser för utsatta EU-medborgare:

  • 130 platser på härbärgen, en fördubbling sedan valet 2014.
  • Nära samarbete med flera kyrkor i Stockholm som förra året genererade 1660 extra sovplatser.
  • Sängplatser och stöd av personal på ett särskilt boende som öppnar när polis och kronofogde genomför avhysningar. 
  • Crossroads, en verksamhet som erbjuder råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare som befinner sig i Stockholm.
  • Hälsoprojekt med fokus på kvinnor, finansieras genom EU-medel.

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad