Fastighetskontoret, Stockholms stad

Åsa Öttenius – ny fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2015 08:00 CEST

Den 17 juni 2015 utsåg kommunstyrelsen Åsa Öttenius till ny fastighetsdirektör och chef för fastighetskontoret i Stockholms stad.

– Det känns fantastiskt roligt att få ansvaret för att förvalta och utveckla fastighetskontorets unika och spännande fastigheter, säger Åsa Öttenius. – Fasighetskontoret är en viktig aktör i Stockholm, inte minst när det gäller att sätta fokus på hållbarhet i det befintliga byggnadsbeståndet samtidigt som staden växer och utvecklas i rekordfart.

Åsa Öttenius kommer närmast från Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) där hon arbetat sedan 1994. Sedan 2011 har hon varit bolagets VD.

– Åsa Öttenius har stor erfarenhet av fastighetsfrågor och ett brett kunnande om Stockholm. Det är en bra utgångspunkt för att driva och utveckla fastighetskontorets verksamhet, säger stadsdirektör Lars Rådh.

Åsa Öttenius tillträder tjänsten som fastighetsdirektör idag den 22 juni 2015.

Presskontakt

Anna Wahlström, kommunikationschef, fastighetskontoret 08-508 268 12, anna.wahlstrom@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi ansvarar för ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt fastighetsbestånd består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsområden och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.