Justitiedepartementet

Åsa Petersen ny politiskt sakkunnig hos statsrådet Mona Sahlin

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:27 CET

Statsrådet Mona Sahlin är sedan den 31 oktober 2003 ansvarigt statsråd
för frågor som rör:

· Jämställdhet
· Integration
· Demokrati och Mänskliga rättigheter
· Idrott och folkrörelser

Sedan mitten av förra veckan arbetar Åsa Petersen som politiskt
sakkunnig inom jämställdhetsområdet hos statsrådet Mona Sahlin. Åsa
Petersen kommer närmast från en tjänst som ledarskribent på
Aftonbladet. Åsa Petersen är 27 år och uppväxt i Luleå. Åsa Petersen
skrev 2001 boken ”Bortom normen”, som handlar om könsstereotyper,
sexualitet och identitet.
Åsa Petersen nås på följande nr:
08-405 54 67
070-290 77 57

Övriga personer i Mona Sahlins politiska stab:
Arjun Bakshi, politiskt sakkunnig: Integration.
08-405 47 70
070-241 1432

Stefan Engström, politiskt sakkunnig: Demokrati och Mänskliga
rättigheter, idrott och folkrörelser.08-405 13 44
070-551 90 74

Camila Buzaglo, pressekreterare.
08-405 36 02
070-545 32 69