Näringsdepartementet

Åsa Torstensson i USA-möte om ACTA

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:54 CET

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har i dag vid ett möte i Washington DC med president Obamas handelsrådgivare Peter Cowhey klartgjort den svenska regeringens ståndpunkter när det gäller arbetet med det nya handelsavtalet ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Vid dagens möte poängterade infrastrukturminister Åsa Torstensson vikten av öppenhet i förhandlingarna så att intresserade parter ges möjlighet att lämna mer detaljerade synpunkter på innehållet i förhandlingarna.

- Jag har framfört att Sverige tycker att det är olyckligt att processen med ACTA är stängd. Det leder till ryktesspridning om vad ACTA faktiskt innehåller och det innebär att man missar en öppen debatt som alltid innebär ett bättre avtal och bättre förståelse för dess innehåll, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Starkt rättskydd
Åsa Torstensson klargjorde också att Sverige motsätter sig eventuella förslag om att Internet-leverantörer ska ges ett utökat ansvar för material som distribueras genom deras nät. Sverige motsätter sig också eventuella förslag som skulle innebära att Internet-leverantörerna ska kunna stänga av sina användare från Internet för upphovsrättsbrott.

- Rättsskyddet för Internet-användarna måste vara mycket starkt och eventuella förslag i ACTA om möjligheten att stänga av Internet-användare är oacceptabel för Sverige. Med tanke på den allmänna debatt vi haft i Europa med anledning av telekompaketet, ser jag heller inget stöd bland övriga EU-länder för en sådan lösning, säger Åsa Torstensson.

ACTA är ett nytt handelsavtal under förhandling vars syfte är att förbättra respekten för redan befintliga immateriella rättigheter. EU:s medlemsstater beslutade i april 2008 om ett förhandlingsmandat för EU-kommissionen att förhandla om ACTA med andra intresserade parter.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77